Velkommen til DSTMIS

DSTMIS er et videnskabligt selskab, der har til formål at udbrede kendskab til problemstillinger inden for tropemedicin og international sundhed.

Selskabet arbejder også for at fremme forskningen i disse områder 

Selskabet arrangerer et årligt forårssymposium, ofte i samarbejde med Dansk Selskab for Parasitologi.

Ligeledes afholdes julemøder, hvor interessante, ofte internationale, forskere inviteres til at holde foredrag.

DSTMIS er åbent for alle interesserede. Klik på fanen "Bliv medlem" til venstre for at melde dig ind.

tropemedicin transparent 200pxHermed udsendes forslag til vedtægtsændringer til generel e-mailafstemning blandt medlemmerne iht. vedtægtens § 7. Nærmere motivation for ændringerne fremgår af ændringsforslaget. De nuværende vedtægter er vedlagt. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af de fremmødte på generalforsamlingen i november 2018 (referat vedhæftet under dokumenter). Da under halvdelen af medlemmerne var til stede ved generalforsamlingen, kan ændringerne kun vedtages, såfremt de sendes til e-mailafstemning blandt samtlige medlemmer, og 2/3 af de afgivne stemmer er for ændring. Bestyrelsen skal beklage den forsinkede udsendelse af forslag og referat fra generalforsamlingen.

Stemme afgives ved mail til selskabets sekretær, Kristina Langholz Kristensen senest 14. april 2019.