Du er her

Hjem

Linksamling

European Congress on Tropical Medicine and International Health 2013

www.ECTMIH2013.dk

 

Beslægtede selskaber og foreninger i Danmark og udlandet
Dansk selskab for Parasitologi www.parasitology.dk

Dansk Selskab for Infektionsmedicin www.dsinfm.dk
Dansk Selskab for Pædiatri www.paediatri.dk
Dansk Selskab for Folkesundhed www.danskselskabforfolkesundhed.dk
Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi www.d-s-k-m.suite.dk
Dansk Epidemiologisk Selskab www.des.suite.dk
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (UK) www.rstmh.org
American Society of Tropical Medicine and Hygiene (USA) www.astmh.org
Federation of European Societies of Tropical Medicine and International Health www.festmih.net

Bistands- og nødhjælpsorganisationer
Danida, UM www.danida.dk
Røde Kors www.redcross.dk
MS www.ms.dk
Ibis www.ibis.dk
Det Danske NGO-netværk for aids og udvikling (Aidsnet) www.aidsnet.dk
Folkekirkens Nødhjælp www.noedhjaelp.dk
Red Barnet www.redbarnet.dk
MSF www.msf.dk

Uddannelse og forskning indenfor tropemedicin og international sundhed
MIH, KU http://pubhealth.ku.dk/mih_en
Dansk Forskningsnetværk i international sundhed (ENRECA) http://enrecahealth.ku.dk
Forskerskolen i international sundhed www.phdinternationalhealth.ku.dk
Afdeling for International Sundhed, Kbh Universitet http://pubhealth.ku.dk/ais/
CISU www.cisu.dk
CMP www.cmp.dk
SSI www.ssi.dk
DBL www1.dblnet.dk
TropEd www.troped.org
LSHTM, London www.lshtm.ac.uk
Liverpool School of Tropical Medicine http://www.liv.ac.uk/lstm/

Internationale organisationer og initiativer
WHO www.who.int
WHO TDR www.who.int/tdr
UNICEF www.unicef.dk (DK) www.unicef.org (Int)
UNAIDS www.unaids.org
Centers for Disease Control (CDC) www.cdc.gov
World Diabetes Foundation www.worlddiabetesfoundation.org
Verdensbanken www.worldbank.org
Health Metrics Network www.who.int/healthmetrics
The Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria (GFATM) www.theglobalfund.org/en
Aids Alliance www.aidsalliance.org
Stop TB www.stoptb.org
Roll Back Malaria Partnership www.rbm.who.int
GAVI www.vaccinealliance.org
EDCTP www.edctp.org
ICRC www.icrc.org
Global Health Forum www.globalhealth.org
Malaria Foundation www.malaria.org
Global Forum for Health Research www.globalforumhealth.org
The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health www.pmnch.org